1 2 3 4

Uzņemšana Rīgas 71.vidusskolā 1. klasē 2018./19.m.g.

Cienījamie vecāki!

Rīgas 71.vidusskola turpina bērnu pieņemšanu 1.klasē 2018.-2019. mācību gadā.

Mūsu skola 2018.-2019. mācību gadā  piedāvā 1. klašu šādās programmās:

1.а klase: Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmā.

                  Izglītības programmas  kods 21011121.

Klases audzinātāja:Olga Zubčenko
 

1.b klasePamatizglītības mazākumtautību humanitārā un sociālā virziena programma.                          

                 Izglītības programmas kods 21012121.

Klases audzinātāja: Svetlana Prohorova

1.с klase: Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma. 

                 Izglītības programmas  kods - 21013121

Klases audzinātāja: Jeļena Gulbe

 

Uzņemšanas noteikumi 1.klasē 2018.-2019.m.g.

Rīgas Domes 2015.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr.137 ‘’Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē” nosaka  iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrēšanas kartību:

Vecāki vai likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt:

1.      Ierodoties iestādē klātienē:

·         Dokumentus pieņem skolas kancelejā

           Katru dienu no 8.30 līdz 16.30, kab.102.

·         Piesakot bērnu  uzņemšanai 1.klasē, vecāki ( aizbildņi):

·         uzrāda personu apliecinošus dokumentus

·         iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.

·         vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu

·         līdz 01.06.18. iesniedz medicīnisko karti 026/u

2.      Pieteikumu iesniedzot elektroniski:

Pieteikt bērnu skolai elektroniski iespējams, nosūtot iesniegumu uz izglītības iestādes e-pastu (r71vs@riga.lv). Atbilstoši saistošajos noteikumos Nr.137 noteiktajām prasībām šādam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

1. klašu skolēnu vecāki izvēlas, vai skolēns 1. - 3. klasē apgūs ētiku vai kristīgo mācību.

Pierakstu 1.klasē var izdarīt pie skolas sekretāres – Rīgas 71.vidusskolas , 2.korpusa telpās  Grīvas ielā 26, 1.stāvā, 102. kabinetā,  tālrunis  67456551.Pieņemšanas laiks  no 8.30 – 16.30

Papildus informāciju var iegūt pie sākumskolas mācību pārzines Olgas Lukovņikovas, 101.kabinetā, tālruņa Nr. 67459870

Pieņemšanas laiks:                   Pirmdienā     no   9.00 līdz 14.30

        Ceturtdienās  no 13.00 līdz 17.00


Papildus piedāvājas sākumskolās skolēniem!

Goldbird.lv