1 2 3 4

XII Rīgas čempionāts Boccia

2014.g.17.02. notiks XII Rīgas čempionāts Boccio. Šajās sacensībās katru gadu no mūsu centra piedalās 2 komandas.

1 komanda „Grīva”- jaunieši ar dažādiem kustību traucējumiem bez intelektuālās attīstības traucējumiem.

2 komanda „Strēlnieki”- ratiņkrēslu, kur drīkst piedalīties bērni, kuri ikdienu pavada ratiņos.

Katras grupas uzvarētāji tālāk piedalās Latvijas čempionātā, kurš šogad notiks 2014.08.03. Ozolniekos.

Novēlam mūsu komandām veiksmi!

Goldbird.lv