1 2 3 4
;

Rīgas 71.vidusskolas Rehabilitācijas centra audzēkņu izlaidums 2015.gada 28.maijā.

15.06.2015

Kā katru pavasari maijā, ziedoņa laikā, mūsu Rehabilitācijas centra audzēkņi saņem atestātus par 9.klases beigšanu. Šie svētki vienmēr ir ļoti aizkustinoši un liek justies gan saviļņojoši priecīgi , gan nedaudz skumīgi, jo pēc daudziem kopīga darba gadiem ir šis šķiršanās brīdis.

Šogad  izlaidums bija diviem skolēniem: Ralfam Johansonam un Dmitrijam  Fiļippovam. Abi puiši sāka mācības pie mums pirms 10 gadiem. Šis laiks nebūt nav bijis viegls: gan skolēniem , gan skolotājiem, skolas atbalsta personālam un arī viņu vecākiem ir bijis jāiegulda liels darbs, lai kopīgi nonāktu līdz šiem svētkiem.

Pasākuma laikā mūsu absolventi saņēma gan skolas vadības, gan pedagogu ceļamaizi-vissirsnīgākos laba vēlējumus turpmākajā dzīves gaitā. Viņus ar dziesmām un raitu dejas soli sveica  arī skolas biedri.

Goldbird.lv