1 2 3 4
;

Svētki pirmklasniekiem

05.11.2019

 

Ābecītei sakām sveikas,

Draugi bijām mēs līdz šim.

Atvadoties mēs tai teiksim:

Draugi vienmēr paliksim! 

(J. Osmanis)

1 .novembrī kopā ar Buratīno komandu (9.b klases skolēni) devāmies uz sākumskolas korpusu, lai pārliecinātos, kā mūsu skolā šajos divos mēnešos ir iejutušies pirmās klases skolēni. 

Izrādījās, ka arī Buratīno grib mācīties Rīgas 71. vidusskolā, tikai ceļā viņam pazuda Ābece, un pārējiem šīs pasakas varoņiem vajadzēja palīdzēt to atrast, vienlaikus pastāstot par savu skolu un tās dzīvi.

Pirmo klašu skolēni mums parādīja savas lasīt un rakstītprasmes, spēju ātri rēķināt, zināšanas latviešu valodā, veiklību dejās un sportiskajās aktivitātēs.

Pasākuma noslēgumā visi pirmklasnieki solījās labi mācīties, būt pieklājīgiem, izpalīdzīgiem, čakliem un atsaucīgiem.  Pēc solījuma bērniem tika piedāvāts veikt mājasdarbu: ar krāsu zīmuļiem, kurus viņi saņēma dāvanā, vajag uzzīmēt spilgtākos iespaidus no šā pasākuma.

Ieskatu šo svētku norisē varat gūt klāt pievienotajā fotogalerijā

Skolas direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā

Aurēlija Strode

Goldbird.lv