1 2 3 4
;

Izglītojamies, iepazīstoties klātienē

28.10.2019

Kārtējais skolas brīvlaiks pedagogiem ir atelpas brīdis no stundu un burtnīcu karuseļa, lai dotos apkārtējās pasaules izzināšanā. Tradicionāli, arī šogad mēs devāmies apceļot vienu no Latvijas mazajām arhitektūras pērlītēm – Mercendarbes muižu Zemgalē.

Pirmais mūsu pieturas punkts bija Baldonē, kur baldoniete kolēģe Evija Dižūra izvadāja pa senās godības – Baldones sanatorijas - takām, aizveda uz tā saukto Balto pili jeb Jāņa Dūmiņa mūzikas skolu, parādīja Riekstu kalnu. Taču mūsu ceļojuma galamērķis bija Mercendarbes muiža, kur jaukā ekskursijas vadītāja klātesošos iepazīstināja gan ar šīs celtnes, gan visas Baldones vēsturi.

Vēl tikai garšīgas pusdienas Baldones vidusskolas ēdnīcā, skaistās rudenīgās noskaņās uzņemts foto piekalnītē pie burtu salikuma BALDONE, un ceļš mūs veda atpakaļ uz savu skolu. 

Priekšstatu par mūsu emocijām un iespaidiem varat gūt fotogalerijā.

 

 

Skolas direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā

Aurēlija Strode

Goldbird.lv