1 2 3 4

Visiem! Visiem! Visiem! Uzmanību!!!

10.12.2018

Ielūdzam Jūs

uz Ziemassvētku labdarības gadatirgu, kurš notiks š.g. 13. decembrī starpbrīžos no 10.00  līdz 14.10 skolas 1.korpusa aktu zālē.

Suvenīri, saldumi, eglīšu rotājumi, atklātnes, pašu rokām gatavoti darbi - to visu Jūs varēsiet iegādāties mūsu labdarības tirdziņā!

 

                           P.S. Gadatirgū saziedotie naudas līdzekļi tiks atdoti vienai no dzīvnieku patversmēm.

Afiša...

Svētkus sagaidot

07.12.2018

Mēs esam gada nogales pasākumu gaidās:

13. decembrī – Gaismas svētki 5.-12. klasēm, kuros ieradīsies Sv.Lūcija ar savām pavadonēm un  simboliski nodos gaismu visiem labdarības tirdziņa dalībniekiem.

19. decembrī no pulksten 10.00 - 12.00 pie svētku egles pulcēsies Izglītības un rehabilitācijas centra skolēni.

19. decembrī no pulksten 16.00 - 20.00 Ziemassvētku karnevālā priecāsies 5. -7. klašu izglītojamie.

20. decembrī no pulksten 9.00 līdz 13.00 gada nogales pasākumi 1.- 4. klašu skolēniem.

20. decembrī no pulksten 17.00 – 21.00 būs tematisks pasākums 8.-12.klasēm.

Pasākumu laikā notiks filmēšana un fotografēšana. Iegūtie materiāli var tikt izmantoti skolas mājaslapā - skolas tēla popularizēšanai.

 

Skolas direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā                                                                                          Aurēlija Strode

Gada balvas interešu izglītībā

05.12.2018

22. novembrī VEF kultūras pilī tika pasniegtas gada balvas interešu izglītībā. No 2000 pedagogu, kuri strādā Rīgas interešu izglītības  iestādēs, mūsu skolas pedagogi bija atzīti kā labākie 2 nominācijās!

Nominācijā “Par ieguldījumu interešu izglītībā” galveno balvu ieguva pulciņu “Dizains” un “Radošas idejas” vadītājs Gvido Bērziņš.  Savukārt nominācijā “Par mūža ieguldījumu interešu izglītībā” balvu ieguva pulciņa “Nordeka” vadītājs Vjačeslavs Telešs.  16. novembra skolas pasākumā, kas bija veltīts mūsu valsts simtgadei, V.Teleša kungam tika pasniegts arī LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts. 

Sirsnīgs paldies par ieguldīto ilggadējo darbu mūsu pedagogiem! Veiksmi nākamajā darba cēlienā!

Visas skolas kolektīva vārdā – direktora vietniece izglītības

(audzināšanas) jomā Aurēlija Strode

„Uzliec roku man uz pleca, uzliec roku sev uz sirds...”

05.12.2018

Latvijas simtgade! Šim svinīgajam notikumam mūsu Rīgas 71. vidusskola ļoti nopietni gatavojās jau kopš mācību gada sākuma. Latvijas Republikas simtgades sakarā tika organizēta vesela virkne dažādu pasākumu. Tās bija  interesantas izstādes, kuras rotāja abu mūsu skolas korpusu sienas. No 12. līdz 16. novembrim tā bija arī projektu nedēļa, kuras laikā skolēni ar saviem klases audzinātājiem radīja kompozīcijas veltītas savai mīļajai dzimtenei, kā arī krāsoja cimdiņus, veidojot dažādus tautiskos rakstus.  

Lasīt tālāk...

Sveicam uzvarētājus!

20.11.2018

9. novembrī 2018.g. Rīgas 89.vidusskolā notika mazākumtautību skolu  3.- 4. klašu skolēnu latviešu valodas  5. atklātais konkurss!

Sveicam uzvarētājus:

2.vieta  Valerija Tišanova 3.b klase – skolotāja Diāna Jeļecka

2.vieta Daniels Cipulis 3.a klase – skolotāja Ēvija Dižūra

3 vieta  Aleksa Šaraka  4.b klase – skolotāja Diāna Jeļecka

                                       Atzinums  Sofija Agliša  4.a klase – skolotāja Inna Darafeja

 

Visiem dalībniekiem paldies par darbu, skolotājiem – par ieguldījumu!

Sveicam uzvarētājus!

20.11.2018

2018 .gada 20. oktobrī Rīgas 40. vidusskolā notika kārtējais atklātais konkurss matemātikā 3. klasēm.

Mūsu skolēnu piedalīšanās šajā konkursā ir kļuvusi par ikgadēju tradīciju. Šajā gadā savus spēkus izmēģināja 3. b klases skolēni Anastasija Ksenzova un Arturs Krivko, klases audzinātāja Jeļena Gulbe.  Olimpiādes uzdevumu rēķināšanā, кuros vajadzēja parādīt asprātību un izpratni , dalībnieki pārbaudīja savas matemātiskās sagatavotības līmeni, parādīja prasmi orientēties dažādos matemātikas jautājumos. Lai uzvarētu olimpiādē, nepietiek tikai ar skolas mācību programmā paredzēto zināšanu apguvi : vajag nestandarta pieeju, prasmi domāt un izgudrot. Ar vienu vārdu sakot, profesionāla zinātnieka un izgudrotāja spējas. Šīs prasmes var sevī attīstīt. Parasti olimpiādes uzvarētāji ir cilvēki, кurus pedagogi speciāli gatavo dalībai šāda veida pasākumos, kuri regulāri vingrinās līdzīgu uzdevumu risināšanā. Pat ja skolēns ir  gudrs, erudīts un ļoti spējīgs, tas nenozīmē, ka noteikti olimpiādē iegūs vietu un saņems diplomu. Jebkurā darbā svarīga ir sagatavošanās, centība un vēlme uzvarēt. Mēs daudz gatavojāmies!  Rezultāti neizpalika !

Fotoatskaite...

Аrturs Кrivко ieguva 3.vietu no 142 dalībniekiem!

Apsveicam!

Cienījamie pedagogi un skolēnu vecāki!

20.11.2018

Paziņojam, ka novembra nogalē mūsu skolā tiek rīkotas Atvērto durvju dienas:

27.11.2018. no plkst. 15.00 līdz 18.30 Atvērto durvju diena  Rehabilitācijas un izglītības centrā (skolas 2. korpusā Grīvas ielā 26);

28.11.2018. no plkst. 17.00 līdz 19.30 Atvērto durvju diena 1.- 4. klašu skolēnu vecākiem (skolas 2. korpusā Grīvas ielā 26);

29.11.2018. no plkst. 17.00 līdz 20.00 Atvērto durvju diena 5.-12. klašu skolēnu vecākiem (skolas 1. korpusā Iļģuciema ielā 6).

Ar cieņu,

skolas administrācija

 

Pateicība

20.11.2018

Paldies 1. - 12. klašu audzinātājām, visiem priekšmetu skolotājiem un Atbalsta personālam, bibliotekārēm un skolas tehniskajiem darbiniekiem par lielisko veikumu projektu nedēļas “Mūsu piederība Latvijas valstij” laikā!

Paldies par LR dibināšanas 100. gadadienai veltīto koncertu organizēšanu sākumskolā,  5.-12. klasēm un Rehabilitācijas un izglītības centrā!

Hipersaite uz fotoalbumu

 

Skolas administrācija

Ciemos pie Ministriem

17.11.2018

2018.gada 14.novembrī 12.a klases skolēnu grupa kopā ar skolotājām Nataļju Kuzminu un Allu Juriku apmeklēja Ministru kabinetu un izstādi “Latvijas valdībai – 100”.

Apmeklējuma laikā MK amatpersonas Edgara pavadībā bija lieliska iespēja iepazīt un apskatīt Zaļo zāli un preses konferenču telpu, Ministru prezidenta diplomātisko dāvanu skapi, Viesu salonu un Ministru prezidentu zāli, bibliotēku, kā arī izstādi “Latvijas valdībai 100”, kurā atspoguļota informācija par Latvijas valdības veidošanās vēsturi, tās darbu un būtiskākajiem lēmumiem laikā, kad valsts tika nodibināta un arī pēc neatkarības atgūšanas 1990. gadā.

Latviešu valodas skolotāja
Alla Jurika

Apsveikumi

16.11.2018

Esam saņēmuši daudz apsveikumu Latvijas 100. jubilejā gan no valsts, gan pašvaldības institūcijām, gan no citām skolām un sadarbības partneriem.

Apsveicam visus skolēnus, vecākus un kolēģus Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienā.

Hipersaite uz apsveikumiem

Goldbird.lv