1 2 3 4
;

Tikumiskā audzināšana mūsu skolā

01.02.2018

“Balta nāca tautu meita,

Kā ar sniegu apsnigusi.

Nav ar sniegu apsnigusi,

Nāk ar savu tikumiņu.”

Mūsdienās pieaug bērnu un jauniešu skaits, kuri attīsta tikai intelektu, bet aizmirst par garīgumu.

Bērni un jaunieši ir mūsu nākotne. Tāpēc ir svarīgi  mācīt bērniem pieņemt vienam otru tieši tādu, kāds viņš ir. Mēs no sirds strādājam, lai bērni izprastu patieso vērtību sistēmu – galvenais ir dvēsele! Vērtības – katra cilvēka dzīves jēgas pamats, kuras viņš izvēlas, cenšas tās sasniegt un sargāt.

Janvāris ir tikumiskās audzināšanas mēnesis mūsu skolā. Audzināšanas “Balto stundu”cikls  notika  5.-6.kl., 7.-8.kl., 9.kl., 10.-12.kl.paralēlēs.

Pasākumu mērķis bija izglītot bērnus un jauniešus, kā dzīvot  tikumīgu dzīvi pēc labākās sirdsapziņas, saglabājot savu vērtību sistēmu.

Mūsu audzēkņi klašu audzinātāju vadībā kļuva par stundu autoriem un izveidoja gan izrādes, gan filmas, gan prezentācijas par tēmu “Vērtības”.

Hipersaite uz fotoalbumu

Inga Tkačenko

Goldbird.lv