1 2 3 4
;

PuMPuRS

08.01.2018

Projekta ietvaros tiek veikti daudzveidīgi atbalsta pasākumi (individuālo atbalsta pasākumu plānu izveide, individuālo konsultāciju un atbalsta pasākumu nodrošināšana), kas vērsti uz skolēnu agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem, kas palīdzēs  bērniem veiksmīgi socializēties un izglītoties.

Lasīt tālāk

Projekta mājas lapa

Goldbird.lv