Par uzņemšanu 1. klasē un nākamo pirmklasnieku vecāku sapulci

Drīzumā mājaslapā tiks publicēta informācija par nākamo pirmklasnieku vecāku sapulci, kur izziņosim 1.klasēs uzņemto skolēnu sarakstu, kā arī iepazīstināsim ar klašu audzinātājām. Sapulce tiek plānota nākamajā nedēļā (10.06. vai 12.06), precīza informācija būs tuvākajā laikā. Visa informācija tiks arī izsūtīta individuāli e-pastos. Skolas administrācija

Skolas direktora Andreja Rižikova mācību gada noslēguma pateicības vārdi

Labdien, kolēģi, skolēni, skolēnu vecāki un visi skolas darbinieki! Šis mācību gads atšķīrās no visiem iepriekšējiem. Pēc paziņojuma par ārkārtas stāvokli, reizē ar mācībām tiešsaistes režīmā pārkārtojās un darbojās visa skolas dzīve, vairs neskanēja ierastais zvans uz stundu, nebija jautri trokšņaino starpbrīžu, pietrūka skolotāju un skolēnu tik ierasto balsu… Pēdējo Lasīt vairāk…

Pūces lidojums turpinās

Mūsu skolas gudrā PŪCE turpina savu lidojumu un šoreiz nes labas vēstis par savas ikgadējās pavasara asamblejas diplomandiem un pateicību saņēmējiem, kuri mācās 1.- 8., 10., 11. klasē. PŪCE saka lielu PALDIES arī pedagogiem, kuri skolēniem palīdzēja kaldināt šos panākumus. Rudenī, kad mēs visi būsim kļuvuši pieaugušāki vēl par vienu vasaru un Lasīt vairāk…

Ikgadējā pavasara asambleja PŪCE turpinās

Kā jau zināms, šogad mūsu skolas gudrā PŪCE darbojas attālināti, taču viņa ir sagatavojusi diplomus un pateicības rakstus par devīto klašu skolēnu sasniegumiem mācībās, sportā un interešu izglītības jomā šajā mācību gadā. Iespējams, ka PŪCE pie mums atlidos dienā, kad 9. klašu skolēni saņems dokumentus par pamatizglītības ieguvi. Devītie!Mēs lepojamies Lasīt vairāk…

Mācību gadu noslēdzot

Jums, skolēni, visas skolas kolektīva vārdā novēlam gūt garīgo spēku no saules enerģijas, fizisko – no zemes, veselību un sīkstumu – no Latvijas kokiem, mīlestību – no dabas un cilvēkiem, skaistumu – no gadalaiku krāsainajām maiņām, labsajūtu – no debesīm, kas saista mūsu dvēseles. Pedagogu kolektīvs

Tiek dots starts ikgadējai pavasara asamblejai PŪCE

Šogad mūsu skolas gudrā PŪCE darbojas attālināti, taču viņa jau ir sagatavojusi diplomus un pateicības rakstus par nākamo absolventu sasniegumiem mācībās, sportā un interešu izglītības jomā šajā mācību gadā. Iespējams, ka PŪCE pie mums atlidos dienā, kad svinīgos apstākļos saņemsiet dokumentus par vispārējās vidējās izglītības ieguvi.  Divpadsmitie! Mēs lepojamies ar Lasīt vairāk…

#MuzejsNoMājām

Dzīve atdarina mākslu vairāk nekā māksla dzīvi Oskars Vailds “Gleznu stāsti” ir Rīgas 71.vidusskolas 9.b klases skolēnu ieskaites projekts. Resursi: Māksla, Ideja, Ģimene, Iedvesma. Mērķis: Atdarināt kādu no Pasaules Mākslas šedevriem. Vizuālās mākslas skolotājaInga Tkačenko

Mūsu nākamie absolventi, godātie vecāki un cienījamie kolēģi!

Ne vienmēr grūtums mūsu spārnus saista,  ne vienmēr vieglums vieglus spārnus dod.  Vissvarīgākais, lai kā putni skaisti līdz savam mērķim protam aizlidot. Divpadsmitie! Veiksmi eksāmenos un visā turpmākajā dzīvē!Vecāki! Paldies par kopā noieto dzīves ceļa posmu! Paldies par izturību, sapratni un atbalstu!Katram no Jums e-klases pastā ir nosūtīts skolas pēdējā Lasīt vairāk…